جهت ثبت و پیگیری شکایات خود متن شکایت را به آدرس ایمیل :modir@gpsyadak.ir ارسال نمایید.

همچنین در صورت نیاز می توانید با مدارک مربوطه بصورت حضوری به دفتر جی پی اس یدک مراجعه نمایید.

نشانی ما: تهران، خیابان امیرکبیر(چراغ برق)، خیابان ملت، پاساژ شیرین، طبقه سوم، پلاک 110،  آقای دکتر موسوی