جهت ثبت و پیگیری شکایات خود متن شکایت را به آدرس ایمیل :info@gpsyadak.ir ارسال نمایید.

همچنین در صورت نیاز می توانید با مدارک مربوطه بصورت حضوری به دفتر جی پی اس یدک مراجعه نمایید.

نشانی ما: تهران، میدان بهارستان، کوچه آذرطوس، خیابان ملت، پلاک: 121.0، پاساژ ایران ماشین، طبقه: منفی 1، واحد: 10